Några av våra leverantörer

Wallins rör AB, allt inom VVS

Tel. 036-642 82

Kvalitetspolicy

Kvalitet för oss är:

 

✔ att alltid leverera produkter och tjänster med en kvalitet som överensstämmer med kundens förväntningar, behov och krav.

 

✔ att vara bästa partner för våra kunder, genom att med välutbildad och tillmötesgående personal utföra arbetet på rätt sätt, i rätt tid och till rätt pris.

 

Vårt mål är att varje kund skall känna trygghet i sin investering, oavsett dess storlek.

 

Wallins Rör AB samarbetar med underentreprenörer auktoriserade av Säkert Vatten

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionella-spridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet  är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

 

Miljöpolicy

Miljön:

 

Miljöarbete är en viktig del för oss, så vi försöker se till kundens och miljöns bästa då det gäller bra produkter som är miljövänliga, energisnåla och prisvärda.

 

Allt material som vi demonterar lämnas på depåni för återvinning

 

Vi är miljödiplomerade.

 

Kontakta oss

WALLINS RÖR AB

Källebacksvägen 2

555 93 Jönköping

Tel

Fax

E-post

036-642 82

036-641 55

info@wallinsror.se